ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් ලබාගන්නා ඔලිම්පික් පදක්කම් හපන්නේ ඇයි කියලා දන්නවා ද ?

ඔබ බොහෝ අවස්ථා වල දැක ඇති ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරඟවලින් ජයග්‍රහණය කරන තරඟකරුවන් ඔවුනට හිමි පදක්කම් හපන බව. මේ සිදුවීම අපි නිතරම දකින නිසා එය එතරම් ගණනකට නොගත්තත් මේ පසුපස ඇති සැබෑ අර්ථය පිළිබඳව ඔබ මොහොතකටවත් සිතා බැලුවා ද ?

මේ ආකාරයේ ක්‍රියාවක් මුලින්ම දැකගැනීමට හැකිවන්නේ 1991 වසරේ පැවති ඔලිම්පික් උළෙලේදී යි.

olympics

මිනිසුන් අතීතය සිටම රත්‍රන් වල ප්‍රමිතිය මැනීමට එය සපා බැලීමට පුරුදු වී සිටි බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඒ එය මෘදු ලෝහයක් වූ නිසායි. නමුත් වර්තමානයේ තිබෙන ඔලිම්පික් පදක්කම් වල 93% ක් ම අන්තර්ගත වන්නේ රිදී ලොහය යි.

 

fierce-five-bite-medals_usatsi_6427548

 

පදක්කම් හපන අය අතර ඒ වෙනුවට එයට හාදුවක් දෙමින් ආදරය හා ගෞරවය පුදකරන අය ද නැතුවා ම නොවෙයි.

olympics medals winners 2016 olympics medals winners 2016

olympics medals winners 2016
olympics medals winners 2016

olympics medals winners 2016

උපුටාගැනීම

Check Also

ලොක්නස් විලේ සැගවුනු අභිරහස් සත්වයා..

සත්ව විද්‍යාඥයන්ට මෙන්ම මුළුමහත් ලෝකයටම අභිරහසක් වූ සමහර ජීවීන් මෙලොව සිටිනවා යැයි අපට විටින් විට …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch Dragon ball super