ෆොටෝ කමෙන්ට් හදන්න ලංකාවේ අපේ ඇප් එකක්.

ඔන්න අපි ඔයාලට සිංහලෙන් සහ English වලින් Photo Comments හෝ Meme ලේසියෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් App එකක් හදුන්වා දෙනවා.
අපි බලමු මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා :

  • මේකෙන් English වලින් වගේම සින්හලෙන් Comments ලියන්න පුළුවන්.
  • ඔයාලට ඕනම තරමක් වචන සහ Photos අතුලත් කරල බොහොම ලස්සන Photo comments නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්.
  • ඒ වගේම ඔයලට 100 කටත් වැඩි වඩා ප්‍රමානයක් Emojis සහ Troll Faces ඇප් එකේ Library එකෙන් ලබාගන්න පුළුවන් වගේම Gallery එකෙන් හෝ Camera එකෙන් Photos අතුලත් කරන්නත් පුළුවන්.
  • Comment එකේ background එකට ඔයලගෙ Gallery එකෙන් හෝ Camera එකෙන් Photos ලබාගන්නත් පුළුවන්.
  • අතුලත් කරපු photos සහ comments rotate කරන්න වගේම move කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම comments වල font එක, font size එක සහ පාටත් වෙන්ස් කරන්න පුළුවන්.
  • ඒ වගෙම හදාගත්ත photo comments direct SD Card එකට save කරන්න සහ ඔයලගෙ යාළුවොත් එක්ක share ගැනීමේ පහසුකමත් ඇතුලත් වෙනවා.

 

ස්ක්‍රීන්ශොට් බලන්න.

 

මෙතනින් පිවිස ඇප් එක ලබාගන්න.

Check Also

2018 වර්ෂය සඳහා නිවාඩු ලැයිතුව

  2018 වර්ෂය සඳහා නිවාඩු ලැයිතුව මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙවර …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch Dragon ball super