2018 වර්ෂය සඳහා නිවාඩු ලැයිතුව

 

2018 වර්ෂය සඳහා නිවාඩු ලැයිතුව මේ වන විට නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙවර එකම මාසයක පොහොයවල් දෙකක් යෙදන මාස 3ක් තිබෙනවා.

 

ජනවාරි, මාර්තු සහ අප්‍රේල් යන මාස වල පොහොයවල් මාසයේ මුල සහ අග යෙදී තිබෙනවා.

 

මෙවර වෙසක් උත්සවය යෙදී තිබෙන්නේත් අප්‍රේල් මාසයේ වීම විශේෂයක්.

 

 

මේ අනුව ලබන වර්ෂය සඳහා විශේෂ බැංකු නිවාඩු හැර නිවාඩු 26ක් පවතිනවා.

 

Check Also

ලොව හෙල්ලූ මිනිසෙක්මරණ මංචකයේදී කී කතාව

ඇපල් සමාගමේ සම නිර්මාතෘවරයා වූ ස්‌ටීව් ජොබ්ස්‌ මියගියේ 2011 වසරේ ඔක්‌තෝබර් හය වැනිදාය. ඒ වන …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch Dragon ball super