දවසම ෆ්‍රෙෂ් එකේ ඉන්න මේ විදිහට උදේට නැගිටින්න

Check Also

ලොක්නස් විලේ සැගවුනු අභිරහස් සත්වයා..

සත්ව විද්‍යාඥයන්ට මෙන්ම මුළුමහත් ලෝකයටම අභිරහසක් වූ සමහර ජීවීන් මෙලොව සිටිනවා යැයි අපට විටින් විට …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Watch Dragon ball super